Flux RSS

Tag Archives: sigla

România, 125 de ani în Uniunea Interparlamentară

 

 

Cu prilejul aniversării aderarării României la Uniunea Interparlamentară (UIP) astăzi 18, aprilie 2016, a fost lansată emisiuea filatelică aniversară „România, 125 de ani în Uniunea Interparlamentară ”, formată dintr-un timbru cu valoarea de 3,00 lei, care prezintă portretul lui V.A. Urechia si o colită dantelată. Timbrul colițtei prezintă sigla organizației.

Uniunea Interparlamentară (UIPengleză Inter-Parliamentary Unionfranceză L’Union Interparlementaire (UIP)) este o organizație internațională înființată în 1889 de William Randal Cremer (Marea Britanie) și Frédéric Passy (Franța). A fost primul forum permanent pentru negocierile politice multilaterale. Inițial, organizația a fost concepută pentru parlamentari, însă s-a schimbat într-o organizație a parlamentelor statelor suverane. Parlamentele naționale a 162 de state sunt membre UIP, și 10 adunări parlamentare regionale sunt membrii asociați.. UIP are statut permanent de observator la Organizația Națiunilor Unite.

Parlamentul României a devenit membru UIP în 1891, la cea de-a treia Conferință Interparlamentară desfășurată la Roma. Delegația  României a fost condusă de Vasile Alexandrescu Urechia,

Sursa : https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Interparlamentar%C4%83

Cu mărcile poștale ale acestei emisiuni, cărțile postale editate de Allex Collection,tipărite la FullColor București ți ștampola prima zi a emisiunii Bucuresti 18.04.2016, am realezat mai multe ilustrate maxime.

 

2Vasile Alexandrescu Urechia (n. 15 februarie 1834Piatra Neamț – d. 22 noiembrie 1901București) a fost un istoricscriitorom politic român, membru fondator al Academiei Române. A fost profesor la Universitatea din Iași, iar ulterior la Universitatea din București. A fost membru corespondent al academiei spaniole. A studiat la Paris, unde a înființat ziarul unionist Opiniunea, organ al românilor din străinătate. În 1858 a editat ziarul unionist Zimbrulu și Vulturulu. Ca istoric, a avut o orientare eclectică. A editat numeroase culegeri de documente și hrisoave interne și externe, a scris o Istorie a românilor în 14 volume (1891 – 1892) și o Istorie a școalelor în 4 volume (1892 – 1901), 1a abordat majoritatea genurilor și speciilor literare. În calitate de om politic, a fost deputat și senator de Covurlui și de Galați din1867.

A fost lider al delegaţiei parlamentare române participante la Conferinţa din 1891, în cadrul căreia România a primit statutul de membru al U.I.P.

 

Sursa : https://ro.wikipedia.org/wiki/V._A._Urechia

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3 v

Sigla  Uniunii  Interparlamentare

 

 

 

 

 

4Drapelul  României